• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

人若真实切己用功不已,则于此心天理之精微日见一日

人若真实切己用功不已,则于此心天理之精微日见一日

问:“知至然后可以言诚意。今天理人欲知之未尽,如何用得克己功夫?”

先生曰:“人若真实切己用功不已,则于此心天理之精微日见一日,私欲之细微亦日见一日。若不用克己功夫,终日只是说话而已,天理终不自见,私欲亦终不自见。如人走路一般,走得一段,方认得一段,走到歧路处,有疑便问,问了又走,方渐能到得欲到之处。今人于已知之天理不肯存,已知之人欲不肯去,且只管愁不能尽知,只管闲讲,何益之有?且待克得自己无私可克,方愁不能尽知,亦未迟在。”

阅读全文 →
Harvey Yan

Leave a Reply