• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 九 章 功遂身退

老 子: 「道 德 经」 : 第 九 章 功遂身退

   2021-11-14T10:39:02+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 九 章
持 而 盈 之 , 不 如 其 已 ﹔
揣 而 锐 之 , 不 可 长 保 。
金 玉 满 堂 , 莫 之 能 守 ﹔
富 贵 而 骄 , 自 遗 其 咎 。
功 遂 身 退 , 天 之 道 也 。

王弼《道德经注》

持而盈之,不如其已;
持谓不失德也。既不失其德,又盈之,势必倾危。故不如其已者,谓乃更不如无德无功者也。

揣而锐之,不可长保。
既揣末令尖,又锐之令利,势必摧衄,故不可长保也。

金玉满堂,莫之能守;
不若其已。

当贵而骄,自遗其咎。
不可长保也。

功遂身退,天之道。
四时更运,功成则移。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: