• harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 十 七 章 太 上 , 不 知 有 之

老 子: 「道 德 经」 : 第 十 七 章 太 上 , 不 知 有 之

   2021-11-14T11:46:54+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 十 七 章
太 上 , 不 知 有 之 ﹔
其 次 , 亲 而 誉 之 ﹔
其 次 , 畏 之 ﹔
其 次 , 侮 之 。
信 不 足 焉 , 有 不 信 焉 。
悠 兮 其 贵 言 。
功 成 事 遂 , 百 姓 皆 谓 我 自 然 。

王弼《道德经注》

太上,下知有之;
太上,谓大人也,大人在上,故曰太上。大人在上,居无为之事,行不言之教,万物作焉而不为始,故下知有之而已。

其次,亲而誉之;
不能以无为居事、不言为教,立善行施,使下得亲而誉之也。

其次,畏之;
不能复以恩仁,令物而赖威权也。

其次,侮之。
不能法以正齐民而以智治国,下知避之,其令不从,故曰侮之也。

信不足焉,有不信焉。
言从上也。夫御体失性,则疾病生;辅物失真,则疵衅作。信不足焉,则有不信,此自然之道也。己处不足,非智之所济也。

悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓我自然。
自然,其端兆不可得而见也,其意趣不可得而睹也。无物可以易其言,言必有应,故曰悠兮其贵言也。居无为之事,行不言之教,不以形立物,故功成事遂,而百姓不知其所以然也。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d