• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 四 十 七 章 不 出 户 , 知 天 下

老 子: 「道 德 经」 : 第 四 十 七 章 不 出 户 , 知 天 下

   2021-11-14T13:38:02+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 四 十 七 章
不 出 户 , 知 天 下 ﹔ 不 窥 牖 , 见 天 道 。
其 出 弥 远 , 其 知 弥 少 。
是 以 圣 人 不 行 而 知 , 不 见 而 明 , 不 为 而 成 。

王弼《道德经注》

不出户,知天下;不窥牖,见天道。
事有宗而物有主,途虽殊而同归也,虑虽百而其致一也。道有大常,理有大致,执古之道,可以御今。虽处於今,可以知古始,故不出户窥牖而可知也。

其出弥远,其知弥少。
无在於一,而求之於众也。道视之不可见,听之不可闻,搏之不可得,如其知之,不须出户。若其不知,出愈远愈迷也。

是以圣人不行而知,不见而名,
得物之致,故虽不行,而虑可知也。识物之宗,故虽不见,而是非之理可得而名也。

不为而成。
明物之性,因之而已。故虽不为,而使之成矣。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: