• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 五 十 九 章 治人事天,莫若啬

老 子: 「道 德 经」 : 第 五 十 九 章 治人事天,莫若啬

   2021-11-14T13:38:01+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 五 十 九 章
治 人 事 天 , 莫 若 啬 。
夫 唯 啬 , 是 谓 早 服 ﹔
早 服 谓 之 重 积 德 ﹔ 重 积 德 则 无 不 克 ﹔
无 不 克 则 莫 知 其 极 ﹔ 莫 知 其 极 , 可 以 有 国 ﹔
有 国 之 母 , 可 以 长 久 ﹔
是 谓 深 根 固 柢 , 长 生 久 视 之 道 。

王弼《道德经注》

治人事天,莫若啬。
莫若,犹莫过也。啬,农夫。农人之治田,务去其殊类,归於齐一也。全其自然,不急其荒病,除其所以荒病,上承天命,下绥百姓,莫过於此。

夫唯啬,是谓早服。
早服,常也。

早服谓之重积德。
唯重积德,不欲锐速,然后乃能使早服其常,故曰早服谓之重积德者也。

重积德则无不克,无不克则莫知其极。
道无穷也。

莫知其极,可以有国。
以有穷而莅国,非能有国也。

有国之母,可以长久。
国之所以安,谓之母。重积德,是唯图其根,然后营末,乃得其终也。

是谓深根固柢,长生久视之道。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: