• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 六 十 八 章 善 用 人 者 , 为 之 下

老 子: 「道 德 经」 : 第 六 十 八 章 善 用 人 者 , 为 之 下

   2021-11-14T13:37:32+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 六 十 八 章
善 为 士 者 , 不 武 ﹔
善 战 者 , 不 怒 ﹔
善 胜 敌 者 , 不 与 ﹔
善 用 人 者 , 为 之 下 。
是 谓 不 争 之 德 ,
是 谓 用 人 之 力 ,
是 谓 配 天 古 之 极 。

王弼《道德经注》

善为士者不武,
士,卒之帅也。武,尚先陵人也。

善战者不怒,
后而不先,应而不唱,故不在怒。

善胜敌者不与,
不与争也。

善用人者为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,
用人而不为之下,则力不为用也。

是谓配天古之极。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: