• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 七 十 章 圣 人 被 褐 而 怀 玉

老 子: 「道 德 经」 : 第 七 十 章 圣 人 被 褐 而 怀 玉

   2021-11-14T13:37:32+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 七 十 章
吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。
天 下 莫 能 知 , 莫 能 行 。
言 有 宗 , 事 有 君 。
夫 唯 无 知 , 是 以 不 我 知 。
知 我 者 希 , 则 我 者 贵 。
是 以 圣 人 被 褐 而 怀 玉 。

王弼《道德经注》

吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。
可不出户窥牖而知,故曰甚易知也。无为而成,故曰甚易行也。或於躁欲,故曰莫之能知也。迷於荣利,故曰莫之能行也。

言有宗,事有君。
宗,万物之宗也。君,万物之主也。

夫唯无知,是以不我知。
以其言有宗、事有君之故,故有知之人不得不知之也。

知我者希,则我者贵。
唯深,故知之者希也。知我益希,我亦无匹,故曰知我者希,则我者贵也。

是以圣人被褐怀玉。
被褐者,同其尘。怀玉者,宝其真也。圣人之所以难知,以其同尘而不殊,怀玉而不渝,故难知而为贵也。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: