• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子: 「道 德 经」 : 第 七 十 二 章 自 知 不 自 见 自 爱 不 自 贵

老 子: 「道 德 经」 : 第 七 十 二 章 自 知 不 自 见 自 爱 不 自 贵

   2021-11-14T13:37:32+08:00
老 子: 「道 德 经」 : 第 七 十 二 章
民 不 畏 威 ,则 大 威 至 。
无 狎 其 所 居 ,无 厌 其 所 生 。
夫 唯 不 厌 ,是 以 不 厌 。
是 以 圣 人 自 知 不 自 见 ﹔
自 爱 不 自 贵 。故 去 彼 取 此 。

王弼《道德经注》

民不畏威,则大威至。无狎其所居,无厌其所生。
清静无为,谓之居。谦后不盈,谓之生。离其清静#3,行其躁欲,弃其谦后,任其威权,则物扰而民僻。威不能复制民,民不能堪其威,则上下大溃矣。天诛将至,故曰民不畏威,则大威至。无狎其所居,无厌其所生,言威力不可任也。

夫唯不厌,
不自厌也。

是以不厌。
不自厌,是以天下莫之厌。

是以圣人自知不自见,
不自见其所知,以耀光行威也。

自爱不自贵,
自贵则物狎厌居生。

故去彼取此。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: