• +86 188-0018-6806
  • harveyyan@zhongyinlawyer.com

老 子:「道 德 经」 : 第 八 十 章 鸡犬之声相闻,老死不相往来

老 子:「道 德 经」 : 第 八 十 章 鸡犬之声相闻,老死不相往来

   2021-11-14T13:37:31+08:00
老 子:「道 德 经」 : 第 八 十 章
小 国 寡 民 。
使 有 什 伯 之 器 而 不 用 ﹔
使 民 重 死 而 不 远 徙 。
虽 有 舟 舆 , 无 所 乘 之 ,
虽 有 甲 兵 , 无 所 陈 之 。
使 民 复 结 绳 而 用 之 。
甘 其 食 , 美 其 服 , 安 其 居 , 乐 其 俗 。
邻 国 相 望 , 鸡 犬 之 声 相 闻 ,
民 至 老 死 , 不 相 往 来 。

王弼《道德经注》

小国寡民,
国既小,民又寡,尚可使反古,况国大民众乎?故举小国而言也。

使有什伯之器而不用,
言使民虽有什伯之器,而无所用之,当何患不足也。

使民重死而不远徙。
使民不用,惟身是宝,不贪货赂,故各安其居,重死而不远徙也。

虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。
无所欲求。
阅读全文 →
Harvey Yan

您有什么想法?

%d 博主赞过: